Líder, ktorý vie správne vykonávať svoju rolu, je na nezaplatenie. Vieme to aj my v Toastmasters, a preto organizujeme tzv. COT školenia. Čo je skratka COT? Je to „Club officier training“ – tréning členov vedenia klubov. Náš klub vyslal 5 zástupcov. Boli sme jedna z najväčších delegácií. Agenda školenia obsahovala 3 hlavné body:

1. Hodnotenie klubov vedením

Členovia vedenia hodnotia kvalitu svojich klubov.

Členovia vedenia hodnotia kvalitu svojich klubov.

Prvou úlohou bolo zhodnotiť, ako sa nášmu klubu darí plniť „Momenths of Truth“. Po slovensky „Momenty pravdy“. Zjednodušene povedané: sú to ukazovatele kvality stretnutí a zároveň celkovo klubu. Hodnota nám vyšla na 76 %, čo je dobrý výsledok, no zároveň nám to ukazuje priestor na zlepšovanie. Máme rezervy v propagácii klubu v médiách a konverzii hostí na členov.  Súčasťou toho bola zaujímavá aktivita. Mali sme zapojiť svoju kreativitu a ohodnotiť klub pomocou dvoch kariet jednej hry. Vybrali sme kartu kľúč a kocúr v čižmách. Kľúč symbolizuje náš klub ako kľúč k odomknutiu schopností našich členov. Kocúr v čižmách zase symbolizuje naše múdre nápady. Video, ako som to zhodnotil, nájdete v odkaze na konci článku.

2. DCP body a diskusia o problémoch v kluboch

DCP body – „Distinguished club points“ – sú body, ktoré číselne vyjadrujú kvalitu klubu. Klub môže dosiahnuť maximálne 10 bodov a je možné ich získať v 4 kategóriách:

  1. Vzdelávanie – 6 bodov
  2. Získavanie nových členov – 2 body
  3. Školenia členov vedenia – 1 bod
  4. Administratíva – 1 bod

Prediskutovali sme, aké problémy trápia kluby. Väčšinu klubov trápi malá členská základňa a nízka motivácia členov sa vzdelávať. My v Toastmasters Žilina tieto problémy takisto zaznamenávame. Máme u nás niekoľko členov, ktorí sa posúvajú raketovo vpred, tých je približne polovica. Druhá polovica stagnuje. Potrebujeme odsledovať, prečo je to tak. Členská základňa je počtom podpriemerná. V ďalšom období budeme klásť silný dôraz na členstvo a rast hlavne nových členov.

Veľmi ma zaujal systém VAK, na základe ktorého hodnotia obchodníkov. Ním môžeme hodnotiť aj naše kluby:

V – Výkon – Odzrkadľuje sa v počte DCP bodov

A – Aktivity – Robíme správne aktivity?

K – Kompetencie- Máme na tieto aktivity kompetencie?

3. Workshop o spätnej väzbe:

Tento workshop viedla zakladateľka, členka a v súčasnosti pokladníčka žilinského klubu Lenka Tarábková. Spätná väzba je jedným z princípov fungovania Toastmasters. Potrebujeme ju vedieť dávať, takisto aj prijímať. Rozoberali sme hlavne spôsob jej dávania a dôvody, prečo nie je správne dávať spätnú väzbu v emócii. Takisto nie je správne zamiesť konflikt pod koberec. Hovorili sme, ako na základe kvalitnej a konkrétnej spätnej väzby vieme konflikt vyriešiť tak, aby z riešenia mali úžitok obe strany. Potrebujeme si uvedomiť, že pri konflikte nie je problém tá druhá osoba, ale situácia ktorú riešime, a tá osoba je v tom náš spojenec.

Po ukončení záverečnej časti sme ešte diskutovali voľne a v priateľskej atmosfére. Čakajú nás veľké výzvy. Najväčšou bude pre nás zorganizovanie súťaže v medzinárodných prejavoch a hodnoteniach, ktorá prebehne u nás v Žiline už 1. apríla.

Ďakujem Division directorovi Andrejovi Mažárymu, Area directorom Martinovi Pagáčovi a Ľubošovi Bahorcovi za zorganizovanie tohto školenia. Veľká vďaka patrí všetkým členom vedenia, ktorí sa zúčastnili a aktívne zapojili.

Ivan Lazor, prezident klubu Toastmasters Žilina