IL2

Viete si predstaviť prednášať pred náročným publikom?

Ja som to zvládol a naučil sa týchto 7 vecí:

1. Priprav sa nielen na to čo budeš hovoriť, ale aj na potenciálne otázky.
2. Drž pozornosť na svojom prejave a zároveň na publiku.
3. Všimni si keď niekto začne vyrušovať a zareaguj na neho.
4. Aby si správne zareagoval na diváka ktorý vyrušuje, alebo sa inak zapojí, nauč sa rozpoznať typy náročných členov publika.
5. Daj divákovi pocit, že je videný a počutý – potom bude aj od teba reakcia prijatá lepšie.
6. Ak sa zapojí viac divákov, urči si ktorému venuješ pozornosť skôr a ktorému neskôr a na nikoho nezabudni.
7. Ber divákov ako priateľov a spojencov nie ako nepriateľov. V publiku nemusíš byť každému sympatický. Avšak keď odpovedáš s dobrým úmyslom diváci to cítia a tvoje posolstvo prijmú ľahšie.

Ako sa to všetko naučiť a uviesť do praxe? V klube Toastmasters Žilina prepájame skúsenosti z klubu s reálnou praxou. Absolvoval som projekt „Zvládni náročné publikum“. Zručnosti ktoré som sa v tomto projekte naučil majú široké využitie. Zídu sa v práci, keď pôjdem školiť zákazníkov, a všade tam kde sa v publiku nachádzajú nároční diváci.