Úspech klubu Toastmasters Žilina

Tak ako si vyslovíš a vizualizuješ želanie, tak sa ti aj splní!

Celoslovenská súťaž v Humorných rečiach a improvizáciách mi to potvrdila!

Prial som si:

Vyhrať aspoň jednu kategóriu, ale nebude mi vadiť keď budem druhý, ak to vyhrá Lenka.

A aby náš klub získal aspoň jedno 1. miesto.

A presne tak sa to splnilo!

Kategória kde sa nám darilo najviac – Improvizácie v anglickom jazyku:

  1. Miesto Lenka Tarábková
  2. Miesto Ivan Lazor

Anglický jazyk nieje mojou silnou stránkou, avšak som zapojil kreativitu a reč tela.
Téma bola „Autumn hiking“ – Hovoril som ako ideme s Tomášom na literatúru: Berieme liter – ale nie, 3 litre vína a ideme na Veľký Rozsutec a ja sa zbavím strachu z výšok. Hodnotím toto umiestnenie spomedzi 8 súťažiacich ako veľký úspech! Takisto získavame postup na divíznu súťaž!

Improvizácie v slovenskom jazyku:

Tiež som súťažil ja a Lenka. Mali sme improvizáciu na tému „Po tom víne si nejako opeknel/-la…“ kde som improvizáciu začal pozvaním na proteín a skončili sme pri víne. Pobavil celú sálu a bola ohodnotená ako jedna z najlepších. Avšak táto kategória bola početne najsilnejšia – 14 súťažiacich, tí najlepší akých na Slovensku máme, preto nieje dôvod byť smutný že som sa nedostal do TOP3
Humorné reči v slovenskom jazyku:

Za náš klub súťažila Lenka a Dany. Svoje reči od klubovej súťaže výrazne zlepšili. 10 súťažných rečníkov predviedlo najlepšie humorné reči aké som kedy v Toastmasters videl! Tu umiestnenie v prvej trojke nemáme, ale odnášame si veľa skúseností.

Ďakujem Lenke a Danymu za vzornú reprezentáciu klubu, Milošovi a Daliborovi za podporu počas súťaže a organizátorovi – klubu Toastmasters Nitra za krásne pripravenú súťaž.

BONUS – čoskoro bude aj video zo súťaže!

Skvelá partia na súťaži