O nás

Chcete sa dozvedieť ako sa naučiť hovoriť tak, aby vás druhá strana počúvala, pochopila a zároveň vám vyhovela?

Toastmasters je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá ponúka podporné prostredie, v ktorom môžu členovia rozvíjať svoje komunikačné a líderské zručnosti.

V našom klube vyrastajú sebavedomejšie osobnosti, ktoré zlepšili vyjadrovanie svojich myšlienok a vystupovanie. Ako náš člen sa staneš silnejšou a sebavedomejšou osobnosťou ktorá jasne dokáže vyjadrovať svoje zámery.

Tieto výsledky dosiahneš vďaka Toastmasters zážitkovému vzdelávaciemu systému Cesty ( Pathways ), ktorý ponúka až 11 ciest vďaka ktorým môžeš zlepšiť nielen komunikačné zručnosti, ale aj osobnostne vyrásť.

Naša Misia

Toastmasters podporuje vzdelávanie po celom svete

Poskytujeme podporné a pozitívne skúsenosti s učením, pri ktorých sú členovia

motivovaní rozvíjať svoje komunikačné a vodcovské schopnosti.

Čo vedie k väčšej sebadôvere a osobnému rastu.

Zaujímavé detaily

0
Klubov
0
Členov
0
Krajín

Naše hodnoty