Pathways

PATHWAYS

Pathways sú moderným spôsobom rozvoja komunikačných a vodcovských zručností v rámci Toastmasters. Každý člen si môže vybrať svoju vlastnú „cestu“ a vlastným tempom rozvíjať svoje schopnosti a dovednosti. Je to vlastná personalizovaná cesta k osobnému cieľu.

Chceš vedieť viac?

Dynamic Leadership

Táto cesta zlepšuje strategické vodcovské schopnosti skúmaním štýlov vedenia, riešenia konfliktov a uľahčovania zmien. Vyvrcholí projektom, v ktorom uplatníte a predvediete svoje rozvinuté vodcovské schopnosti.

Effective Coaching

Táto cesta kultivuje pozitívne komunikačné a vodcovské schopnosti prostredníctvom projektov v oblasti budovania konsenzu, koučovania a zdokonaľovania schopností vystupovať na verejnosti. Dôraz kladie na efektívnu medziľudskú komunikáciu a uzatvára sa vlastným navrhnutým projektom „High Performance Leadership“.

Engaging Humor

Táto cesta zdokonaľuje vaše schopnosti ako vtipného a podmanivého rečníka, pričom kladie dôraz na pochopenie a využitie vášho jedinečného zmyslu pre humor na zaujatie publika. Projekty sa ponoria do efektívneho využívania humoru v rôznych rečových scenároch, čo vyvrcholí rozšíreným humorným prejavom, v ktorom môžete uplatniť svoje novonadobudnuté zručnosti.

Innovative Planning

Táto cesta posilňuje vaše schopnosti ako verejného rečníka aj vodcu, pričom kladie dôraz na spojenie s publikom, písanie prejavu a prednes. Projekty tiež zahŕňajú zručnosti projektového manažmentu a podporu inovatívnych riešení, ktoré končia samostatne navrhnutým projektom „High Performance Leadership“.

Leadership Development

Táto cesta zlepšuje vaše schopnosti ako zdatného komunikátora a vodcu, pričom kladie dôraz na time management, strategické plánovanie, verejné vystupovanie a vedenie tímu. Vyvrcholí plánovaním a realizáciou udalosti a umožňuje vám uplatniť celé spektrum zručností, ktoré ste si vyvinuli.

Motivational Strategies

Táto cesta kultivuje silné a efektívne komunikačné zručnosti, pričom sa sústreďuje na stratégie budovania spojení, pochopenie motivácie a vedenie malých skupín. Vyvrcholí komplexným projektom budovania tímu a integruje všetky vaše zručnosti vrátane verejného vystupovania.

Persuasive Influence

Táto cesta rozvíja vaše schopnosti ako inovatívneho komunikátora a lídra, ktorý sa sústreďuje na vyjednávanie, medziľudskú komunikáciu a verejné vystupovanie. Každý projekt kladie dôraz na vedenie v zložitých situáciách a na vytváranie inovatívnych riešení výziev. Cesta sa uzatvára samostatne navrhnutým projektom „High Performance Leadership“.

Presentation Mastery

Táto cesta zdokonaľuje vaše schopnosti ako kvalifikovaného verejného rečníka, pričom kladie dôraz na schopnosť publika reagovať a zlepšuje spojenie s vaším publikom. Projekty prispievajú k zvládnutiu efektívnych techník verejného vystupovania, ktoré zahŕňajú písanie a prednes reči. Vyvrcholením je rozšírený prejav, v ktorom môžete uplatniť získané zručnosti.

Strategic Relationships

Táto cesta kultivuje vedúce postavenie v komunikácii zdôrazňovaním porozumenia rozmanitosti, vytváraním rôznych spojení a vytváraním stratégie vzťahov s verejnosťou. Každý projekt podčiarkuje efektívnu medziľudskú komunikáciu a komunikáciu na verejnosti. Cesta končí projektom, kde uplatníte svoje vodcovské schopnosti v rámci dobrovoľníckej organizácie.

Team Collaboration

Táto cesta vám pomôže vybudovať si zručnosti ako spolupracujúci vodca. Projekty na tejto ceste sa zameriavajú na aktívne počúvanie, motiváciu ostatných a spoluprácu s tímom. Každý projekt prispieva k budovaniu medziľudskej komunikácie a rečníckych zručností. Táto cesta vyvrcholí projektom zameraným na uplatnenie vašich vodcovských schopností.

Visionary Communication

Táto cesta vám pomôže vybudovať si zručnosti strategického komunikátora a vodcu. Projekty na tejto ceste sa zameriavajú na rozvoj vašich zručností pre zdieľanie informácií so skupinou, plánovanie komunikácie a vytváranie inovatívnych riešení. V každom projekte sa kladie dôraz na písanie reči a prednes reči. Táto cesta vyvrcholí rozvojom a spustením dlhodobej osobnej alebo profesionálnej vízie

zlepšite si komunikačné schopnosti